Kindcluster Nesselande Rotterdam

BVI Realiseerde in 2009 de technische installaties voor het zogenaamde Kindcluster 2 met een BVO van 7.000 m2. Het kindcluster biedt onderdak aan twee basisscholen met gymzalen, kinderopvang, naschoolse kinderopvang, sociaal cultureel werk, dagopvang voor verstandelijk gehandicapte kinderen.

Voltooiing: 2009